บก.แถลง 

ในการออกแบบอพาร์ตเม้นต์แต่ละหลังนั้น คำว่า ไม่บาน ถือเป็นหัวใจที่สำคัญมากสำหรับผม เพราะเป็นกระบวนการที่ผมใช้ในการจัดการองค์ความรู้ที่หลากหลายในบรรดาศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบและการก่อสร้างอพาร์ตเม้นต์หลังนั้นๆ เพราะจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในด้านการออกแบบและการก่อสร้างทำให้คนรักบ้านหลายท่านไม่ใคร่สนใจขั้นตอนที่สำคัญบางอย่างมองข้ามความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการ ตอกเข็ม เทฐานราก หล่อเสาคานและพื้นซึ่งเป็นส่วนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร แต่กลับไปให้ความสำคัญในช่วงของการก่อฉาบหรือตกแต่งในส่วนอื่นมากจนเกินไป ซึ่งในกระบวนการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนหรือแม้กระทั่ง อพาร์ตเม้นต์เองก็ตามก็เหมือนกับการดำเนินวิถีชีวิต หากก้าวแรกที่เราเริ่มต้นนั้นผิดพลาดก็เปรียบเสมือนเรากลัดกระดุมเสื้อเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อ ๆ ไปถึงเราจะตั้งใจเอาใจใส่เพียงใดก็จะกลัดผิดหมดเป็นผลให้เกิดการทรุดร้าวต้องทุบ ต้องรื้อ แล้วเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่

อพาร์ตเม้นท์ ไม่บาน

ดังนั้นการดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และหลักการนี้หละครับเป็นการจัดการองค์ความรู้ที่ทำให้งบประมาณในการก่อสร้างของท่านไม่บานปลาย เป็นการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างคุ้มค่า คุ้มราคา ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน เงินทอง ที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมานานหรือแม้กระทั่งเวลาที่สูญเสียไปก็เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ ซึ่งการจัดการทรัพยากรเหล่านี้จำเป็นจะต้องมองไปรอบ ๆ ทุกบริบทที่เกี่ยวข้องอย่างรู้เท่าทัน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง การทะนุบำรุงดูแลรักษา และจำเป็นต้องจัดการองค์ความรู้เหล่านี้ โดยผู้รู้จริงเท่านั้นที่จะมาจัดระบบ ระเบียบ เรียงร้อยขึ้นมาใหม่ ตัด ลด ส่วนฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นออกจากต้นทุน เกิดเป็นรูปแบบอพาร์ตเม้นต์ไม่บานที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น งามง่าย พอเพียง ดูแลรักษาง่าย ประหยัดทั้งเงินและงบประมาณในการก่อสร้างครับ

สัปดาห์หน้าผมจะนำเนื้อหาสาระดี ๆ อันเป็นข้อคิดสำคัญที่ผมใช้เป็นแนวทางในการออกแบบอพาร์ตเม้นท์ไม่บานมาฝากแฟน ๆ กันต่อครับ

สวัสดีครับ
อ.เชี่ยว