อพาร์ตเม้นท์ไม่บานแบบไทย ๆ

อพาร์ตเม้นท์ไม่บานแบบไทย  ๆ 

          ในการออกแบบอพาร์ตเม้นท์นั้นนอกจากการวิเคราะห์ถึงทำเลที่ตั้ง (ทฤษฎี 3L แล้ว )วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม,กลุ่มผู้พักอาศัย,ราคาค่าก่อสร้างแล้ว รูปแบบหน้าตาของอพาร์ตเม้นท์เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อพาร์ตเม้นท์เหล่านั้นประสบความสำเร็จและแม้จะเป็นเพียงอพาร์ตเม้นท์ให้เช่าแต่อพาร์ตเม้นท์แบบไทยๆหลังก็นี้ได้สะท้อนถึงความรู้สึกของคำว่า "บ้าน"ให้คนที่พักอาศัยเกิดความอบอุ่นเมื่อเข้ามาตลอดจนเป็นการออกแบบอพาร์ตเม้นท์ที่ให้ความเคารพต่อภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดยนำเอาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของอาคารในอดีตมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบอพาร์ตเม้นท์ ซึ่งจัดว่าเป็นอาคารสมัยใหม่ที่มีการประยุกต์ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว  ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของอาคารตลอดจนสัดส่วนต่าง ๆ ของอาคารและ การใช้ลวดลายมาประดับตกแต่งให้อาคารอพาร์ตเม้นท์ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนั้นดูสวยงามน่าอยู่ขึ้น มีการนำเอาซุ้มทางเข้ามาใช้กับอาคารเพื่อใช้เป็นส่วนต้อนรับเข้าสู่ตัวอาคาร, การใช้หลังคาที่ช่วยคุ้มแดดคุ้มฝน จากภูมิอากาศแบบร้อนชื้นในบ้านเรา ตลอดจนรายละเอียดองค์ประกอบเล็ก ๆ อย่างค้ำยันและระแนงไม้รวมไปถึงช่องระบายอากาศต่าง ๆ ก็ได้ถูกนำมาใช้ จนเกิดเป็นอพาร์ตเม้นท์ไม่บานแบบไทย ๆ ที่สวยงามลงตัว น่าอยู่ และน่าภาคภูมิใจทั้งเจ้าของอพาร์ตเม้นท์และผู้อยู่อาศัยครับ

อพาร์ตเม้นท์ไม่บานแบบไทย  ๆ

อพาร์ตเม้นท์ไม่บานแบบไทย  ๆ

อพาร์ตเม้นท์ไม่บานแบบไทย  ๆ

อพาร์ตเม้นท์ไม่บานแบบไทย  ๆ

อพาร์ตเม้นท์ไม่บานแบบไทย  ๆ